Рецепшн

Knight - Reception Desk
Carruca Reception Desk - Single (a)
Carruca Reception Desk- L Shape (b)
Carruca Reception Desk- L Shape(c)
Carruca Reception Desk- Single (d)
Carruca Reception Desk- L Shape (e)
Carruca Reception Desk- L Shape (f)
Carruca Reception Desk- Single (g)
Carruca Reception Desk- L Shape (h)
Carruca Reception Desk- L Shape (I)